tncn mẫu số 14 tncn mẫu số ctt25 ac và sổ

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.
  • chứng từ khấu trừ thuế TNCN
    ... Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN Mẫu số 14/TNCN, Mẫu số CTT25/AC và sổ ..... Mẫu sổ ST 10( sổ lĩnh, thanh toán trước ấn chỉ).2. ... Mẫu số 14/TNCN ( bảng kê dùng biên lai thuế, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập). ... khấu trừ là 10% đối với tất cả các cá nhân dù vừa có hay bất có ngựa số thuế.