tinh nang shutdown hybrid trong win8 la gi


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • máy tính boot rất chậm vào bios
    nhưng khi mình cài lại windows thì thấy máy tính mình boot rất chậm vào ... nhưng chờ gần 1 phút thì mới nghe tiếng píp và bắt đầu vào win, mà từ ... Ai đã dùng Laptop dòng Asus K45A, K45V, K55A, K55V thì vào đây . ... Gán thêm chức năng Shutdown, Restart, Sleep vào màn hình Metro trong Windows 8.
  • Foobar2000 v1.1.16 + Full Components (29/10) + Skin DarkOne v3 ...
    Một số tính năng cơ bản của chương trình bao gồm: hỗ trợ ReplayGain, ... Foobar2000 một chương trình nghe nhạc cao cấp trên nền tảng Windows. ... way to prevent Windows desktop apps from being shut down while the machine ... Kho skin cho ai thích đổi gió: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!