tiền ăn ca năm 2013 là 730000


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • chi phí tiền ăn ca
    11 Tháng 2 2010 ... chi phí tiền ăn ca Em đọc trong TT130 có nói trước ăn ca không ... quy định tiền cơm ca nhà nước năm 2013 730000, Thanh toan tien an trua ...
  • quy định mới về chi phí ăn ca
    quy định mới về chi phí ăn ca mọi người cho mình hỏi: Theo quy định hiện nay thì ... qiu định mức ăn giữa ca 730000 đồng, theo qui định mới diệnf4 bao nhiêu năm, ... binh.xã hội, quy định về tiền ăn giữa ca nam 2013, tiền cơm đưa vào chi phí quy đinh .... Mức chi cho ăn ca tối (nhiều) đa 500,000.