thue gtgt khau tru va thue gtgt phai nop so du thi hach toan tn


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

 • Vốn bằng tiền các khoản phải thu tại công ty cổ phần in vật tư ...
  Download miễn phí Chuyên đề Vốn bằng tiền các khoản phải thu tại công ty cổ phần in vật tư Sài Gòn ... Doanh thu bán hàng, TN khác thu bằng chuyển khoản ... Khi khấu trừ thuế GTGT và số thuế phải nộp ... Các khoản nợ phải thu liên quan đến ngoại tệ thì tuân thủ nguyên tắc hạch toán ngoại tệ ...
 • Bài tập thuế (có đáp án)
  Bài tập thuế có đáp án_tập 1 BÀI 1: Một đơn vị kinh doanh thực phẩm X có số liệu kinh doanh cả năm 2005 như sau: A/ Có các ... 100% và toàn bộ thành phẩm đã xuất trả. ... Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ cả .... Xác định thuế xuất khẩu, thuế GTGT, TNDN phải nộp trong năm của 1 doanh
 • Xin công thức tính thuế nhà thầu
  Thủ tục Quyết toán cuối năm gồm hồ gì? Hoàn thiện công tác lập giá dự thầu xây lắp ở Công ty . .... Seo thu nhập chịu thuế GTGT và TN chịu thuế TNDN của nhà thầu không tương tự nhau ?! ... thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, chưa trừ các khoản thuế phải nộp .... Thuế nhập khẩu của xe chuyên dùng.
 • Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ở Công ty ...
  Download miễn phí Đề tài Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ở ... Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty 10 ... I. Lý do chọn chuyên đề tốt nghiệp: 30 ... Nợ TK 133- Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (nếu có) ... Nếu doanh nghiệp xây lắp có nhà thầu phụ thì phải hạch toán giá trị xây lắp ...
 • Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí xác định kết ...
  Kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH Nội thất thủy ... 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán ... KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... Phần mềm cú khả năng lƣu trữ dữ liệu lớn, tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh ... Hóa đơn GTGT sử dụng trong các doanh nghiệp tính và nộp thuế giá trị ...
 • Hoàn thiện công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các ...
  Hoàn thuế GTGT và sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hoàn thuế ... đưa việc thực hiện các chế độ hoá đơn, chứng từ, sổ sách kế toán vào nề nếp, kỷ cương 58 ... cầu trên thị trường quyết định thì thuế doanh thu với nhiều mức thuế ... đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế đang trong giai ...
 • Bài giảng Kế toán thuế - Chương 3
  Bài giảng Kế toán thuế - Chương 3: Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt ... Cơ sở nhập khẩu hàng hoá phải kê khai và nộp tờ khai thuế TTĐB ... Nếu nộp thừa thì được trừ vào số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo. ... Các giải pháp tăng cường chống thất thu thuế GTGT và TNDN . .... Tốt nghiệp môn cấp thoát nước.
 • Kế toán quá trình tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại ...
  Download miễn phí Chuyên đề Kế toán quá trình tiêu thụ xác ... Chiết khấu thanh toán được hưởng do mua vật tư, hàng hóa ,dịch vụ, ... thì chứng từ gốc sau khi sử dụng để lập chứng từ ghi sổ và ghi sổ ... Giá bán chưa thuế GTGT là 6.600 đồng / cái . ... Bán 200 sp F02 cho T.N ... Thuế GTGT phải nộp
 • Chuyên đề Tổ chức hạch toán công tác lưu chuyển hàng hoá ...
  Đặc điểm hàng nhập khẩu và thị trường nhập khẩu hàng hoá tại công ty Virasimex 22 ... Căn cứ theo hợp đồng số 02/VRS - TN/2005 ngày 27/09/2005 giấy uỷ quyền số ... Giá trên là giá chưa bao gồm thuế GTGT 5% ... ngày 05/11/ 2005, kế toán tính ra tổng số tiền thuế phải nộp cho lô hàng nhập khẩu:
 • GAMA.SMB 2014 - Phần mềm kế toán chuyên nghiệp
  SMB® bao gồm: tổ chức lưu trữ dữ liệu, cách thức xử lý số liệu các ... Việc trích khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí CCDC thì hệ thống được sinh tự động hàng tháng. ... phải trả nhân viên, bảo hiểm xã hội, thuế GTGT phải nộp, các khoản phải .... Phần mềm trắc nghiệm tổng hợp các môn thi TN - ĐH 2013.