tat may xuat hien prepair to configure windows do not turn off computer

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.
  • Tình trạng máy tính windows 7 tắt máy rất lâu .
    Tình hình là mình sài W7 và máy mình bị tình trạng máy tính tắt máy rất lâu ... tắt máy thì pc báo Logging off ---> Xuất hiện dòng chữ " Please do not power off or ..... may hien len preparing to configure windows do not turn off your computer la  ...
  • Cách khắc phục và sửa lỗi thường gặp khi sử Window
    Lỗi 1: Lỗi khi di chuyễn màn hình xuất hiện khung màu đen. ... Sau đó các bạn tắt bảng regedit đi, F5 và chuột phải computer chọn Manage .... Lỗi 31: Khi bạn cài windows bị đứng ở bước "Setup is preparing your computer for first use" ? ..... Nguyên nhân là do dịch vụ Terminal Services trong máy tính của bạn bị Disable .