tai thong tu 08 2013 tt btc ngay 10 1 2013 cua bo tai chinh


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

 • Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 759/QĐ-BTC đính chính thông tư ...
  Điều 1. Đính chính vài lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán ...
 • giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông tư 28/2011 TT-BTC
  28 Tháng 4 2011 ... Ngày tham gia: Thứ 2 12 Tháng 10, 2009 2:37 am ...... mau so c1 - 02/ns theo thông tu08/2013/tt - btc ngay 10/1/2013 cua bộ tài chính, mau ...
 • Ghi giấy nộp tiền mẫu C1-02/NS ntn?
  Đã gửi: Thứ 6 22 Tháng 1, 2010 8:19 am ... Em thấy chị chỉ dẫn bảo ghi số tài khoản và ngựa số thuế đó nhưng không chắc chắn lắm. .... ( Thong tư so 08/TT- BTC/2013 ngay 10/01/2013 cua bo tai chinh), tt08/2013/TT-BTC, ...
 • Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN
  Trong giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN, có mục thông tin đề nghị điều chỉnh ... 10-1-2013, tai bieu mau thong tu 08/TT-BTC ngày 10/01/2013 cua bộ tài chính, ...
 • mẫu biểu HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN Việt Nam 2014
  33 C4-10/KB Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi A5 ... mẫu giấy này Đã được đính chính theo thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013
 • Hỏi cách khai trong mẫu 08 - MST
  Em muốn hỏi là trong mẫu 08 - MST ở cột chỉ tiêu mình cũng ghi lần lượt là:- chỉ .. . ... Công dân điện tử Danh dự ... À còn thông báo gửi cơ quan thuế (kèm theo mẫu 08 - MST) có mẫu .... so 08-MST so 156/2013/TT-BTC ngay 6/11/2013 cua bo tai chinh, ... chỉ tiêu 1: thay đổi người thay mặt theo pháp luật
 • Hướng dẫn Kê khai nộp Thuế Môn bài qua mạng năm 2014
  1 - Để kê khai thuế môn bài đúng và chính xác nhất các bạn cần ... Bậc 2, Từ 5 tỷ đến dưới 10 tỷ, 2.000.000 ... Môn bài theo mẫu số 01-MBAI ( Ban hành kèm theo Thông tư số156./2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính) ... Giấy nộp tiền vào NSNN theo mẫu số: C1-02/NS( theo TT08/2013 TT-BTC)
 • Tài liệu ôn thi công chức xã, phường
  1 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( sửa đổi, bổ sung năm 2001) ... 2 Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ ... điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy .... tư số 146/2011/TT-BTC ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng bộ Tài chính)
 • chi phí tiền ăn ca
  Đã gửi: Thứ 5 11 Tháng 2, 2010 10:16 pm ...... và tại THÔNG TƯ SỐ 62/2009/TT- BTC NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thi ... hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định ...
 • HD kê khai thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN
  [20] VNĐ a Tổng số thuế thu nhập cá nhân vừa khấu trừ 10%. ... theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính chỉ dẫn chi tiết thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 của Chính ..... làm ở 1 dự án của Thụy Điển thì kê khai thuế TNCN theo mẫu 02 hay 03 ...