tai thong tu 08 2013 tt btc ngay 10 1 2013 cua bo tai chinh


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

 • Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 759/QĐ-BTC đính chính thông tư ...
  Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2013. QUYẾT ĐỊNH Về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho. Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc ( TABMIS). Điều 1. Đính chính một số lỗi kỹ thuật trình bày tại ...
 • Tài liệu ôn thi công chức xã, phường
  Tài liệu ôn thi công chức xã, phường Tải miễn phí bộ TÀI LIỆU PHỤC VỤ ÔN THI CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG NĂM 2013 (có cả tài liệu ôn thi năm 2012 và ... KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ: (QĐ số 94/2005/QĐ-BTC NGÀY 12/12/ 2005 và Thông tư số 146/2011/TT-BTC ngày 26/10/2011 của Bộ ...
 • Cách xử lý số dư của quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm trong năm ...
  Theo Điều 3 TT 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012: Công ty không được trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm, và nếu cuối năm 2012 quỹ trợ cấp mất ... quy định tại Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/8/2003 của Bộ Tài chính đến 31/ 12/2011 (nếu có) để chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động.
 • Hướng dẫn Kê khai nộp Thuế Môn bài qua mạng năm 2014
  Hướng dẫn Kê khai nộp Thuế Môn bài qua mạng năm 2014 I - Tổng quan về thuế môn bài 1 - Để kê khai thuế môn bài đúng và chính xác nhất các bạn cần phải hiểu thuế môn ... Bậc 2, Từ 5 tỷ đến dưới 10 tỷ, 2.000.000 ... 2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính) viewtopic.php?f=144&t=142714
 • Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán Kho bạc Nhà nước ...
  Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 Link tải luận văn miễn phí cho ae MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của luận văn. Nền kinh tế nƣớc ta đã và đang có sự đổi mới từ cơ chế quản ... ... đƣợc quy định tại Thông08/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn ...
 • Kế toán xuất nhập khẩu và những câu hỏi thường găp (P1)
  Điểm 5.2, phần VII, mục 2 Thông tư số 112/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính có quy định về việc hàng hoá từ kho ngoại quan được đưa vào nội địa trong các trường hợp sau: hàng hoá nhập khẩu được đưa vào tiêu thụ tại thị trường Việt Nam quy định tại điểm b, khoản 2, điều 26 Nghị định số ...
 • Điều gì ẩn sau những cú đạp sàn của cổ phiếu Sxx
  Điều gì ẩn sau những cú đạp sàn của cổ phiếu Sxx Ko phải SCR đâu nha Mấy tuần nay cổ phiếu của công ty vận tải Sabetrans (SBC) liên tục tăng trần ồ ạt rồi lại giảm sàn hàng loạt trong sự ngơ ngác - hoang mang của nhà ...
 • Dự án xây dựng nhà máy luyện thép theo phương pháp hoàn ...
  Dự án xây dựng nhà máy luyện thép theo phương pháp hoàn nguyên trực tiếp từ những nguyên liệu có chứa hàm lượng FeO Download Chuyên đề Dự ... Thông số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của bộ tài chính hướng dẫn thực hiện miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu ...
 • Xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến giá ...
  Download Luận văn Xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến giá đất và thực trạng sử dụng đất làm cơ sở cho việc định giá đất ở quận ... 1.3.1 Khái niệm về giá trị của đất, giá đất và giá trị quyền sử dụng đất . .... Thông tư số 114/2004/TT- BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn chi tiết thực hiện
 • Những quy định của pháp luật về hoạt động của tổ chức hành ...
  ành nghề của tổ chức luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam (thay thế cho Thông tư số 08/1999/TT-BTP ngày 13/02/1999 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 92/1998/NĐ-CP), Quyết định số 75/2004/QĐ-BTC ngày 16/09/2004 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định chế độ thu, ...