tai sao noi.van dong la phuong thuc ton tai cua vat chat .cho vi du.

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.