tai sao noi.van dong la phuong thuc ton tai cua vat chat .cho vi du.


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.