tai sao google chrome khong ket noi dc voi idm

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.