tải lkchromefix.zip về xả nén ra desktop, rồi click đúp chạy

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.