tại sao nhân dân thời trần lại sẵn sàng đoàn kết với triều đình chống giặc giữ nước

Đang nạp dữ liệu...
  • sao nhân dân nhà trần lại ủng hộ nhà trần chống lại các quân ...
    sao nhân dân nhà trần lại ủng hộ nhà trần chống lại các quân xâm lược điển ... nhân dân thời trần lại sẵn sàng đoàn kết với triều đình chống giặc giữ nước, ...
  • Đọc hiểu văn bản "Chuyện người con gái Nam Xương"
    Nguyễn Dữ phản ánh hiện thực xã hội thời đại mình qua thể truyền kì nên tác giả .... Tại sao Sinh không chịu nghe lời người vợ thanh minh? ... Nhưng Nguyễn Dữ lại là người nổi tiếng với những câu chuyện truyền kỳ. ... Bản thân ông cũng luôn đứng về phía nhân dân, đặc biệt là những người phụ nữ có ...