tại sao facebook không hiển thị phần chat không xem được hình ảnh

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.