tình huống sư phạm tiểu học và cách giải quyết

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.