tại sao tải google chrome vỠrồi mà không dùng được

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.