suu tam 2 cau tho hoac ca dao,tuc ngu noi ve vai tro va yeu to di truyen va yeu to giao duc.


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.