so sanh cuoc cach mang tu san kieu cu cach mang dan chu tu san kieu moi va cach mang xa hoi chu nghia ve nhiem vu lanh dao luc luong tham gia huong


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

 • Vai trò của ĐCS đối với cách mạng Việt Nam?, Hỏi đáp
  Công dân điện tử Ưu tú ... Ngày tham gia: Thứ 2 12 Tháng 10, 2009 2:37 am ... tu khj ra doi toi nay Sang Cong san Viet Nam da lanh dao nhan dan ta gjanh duoc ... nam trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ và chế độ xuất hiện xã hội chủ nghĩa ..... ve van hoa xa hoj o co so dong chi hay trjnh bay nhung nhjem vu da tham ...
 • kinh nghiệm thực tiễn về giai cấp công nhân việt nam, Hỏi đáp
  , mỗi lần như¬ vậy, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin lại ¬ợt qua những ảo .... Giai cấp vô sản là do cuộc cách mạng công nghề sản sinh ra”[7]. ... Thứ ba: Giai cấp công nhân nước ta xuất thân từ nông dân lao động, bị thực dân ... Thứ hai, giai cấp công nhân là động lực lực lượng lãnh đạo cuộc đấu tranh ...
 • Phân tích, chứng minh ĐCS Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa CN ...
  Ngày tham gia: Thứ 2 12 Tháng 10, 2009 2:12 am ... cua dang cong san viet nam da cham dut su khung hoang ve duong loi giai phong dan toc ... san viêt nam duoc duc ket tu trong thuc tien lanh dao cach mang viêt nam 85 nam qua, .... cua ho chi minh'chu nghia xa hoi la san pham tat yeu cua qua rinh cach mang viet nam, ...
 • Khái niệm những đặc điểm của nhà nước pháp quyền ở ...
  Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tuy không loại bỏ được sự ... đoàn kết các lực lượng xã hội vì các mục tiêu chung của sự phát triển. Tính nhất nguyên chính trị sự lãnh đạo của một Đảng duy nhất cầm ... Đến thời kỳ cách mạng Dân chủ tư sản, những tưởng quý báu đó đã được kế ...
 • Những bài nghị luận xã hội lớp 12 (Kèm gợi ý)
  Nghị luận xã hội:“Tình thương là hạnh phúc của con người” .... những hành động sai trái và mang tính bạo lực với họ chỉ là chuyện thường, ... Điều quan trọng hơn cả là tu dưỡng rèn luyện đạo đức, k đi theo con đường xấu, biết làm chủ bản ... Mỗi cá nhân cần có cách sống phù hợp tiến bộ, có ý thức trách nhiệm để ...
 • Tiểu luận Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam ...
  Cách mạng tháng Tám thành công, bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra ... Với Hiến pháp năm 1946 chủ nghĩa lập hiến quyền con người từ các giá trị ... nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa. ... + Nhà nước phải chịu trách nhiệm trước mọi công dân về những vi phạm ...
 • 25 Câu hỏi + đáp án môn giáo dục quốc phòng an ninh [Bài soạn ...
  Bạo lực cách mạng theo tưởng Hồ Chí Minh được tạo bởi sức mạnh của ... Chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng là cuộc chiến tranh toàn ... sàng chiến đấu, hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. ... Lênin về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản, Chủ tịch Hồ Chí ...
 • Nghị luận về "Vì một môi trường xanh - sạch - đẹp", Hỏi đáp
  Ô nhiễm môi trường những tác hại của nó đối với cuộc sống ngày càng nặng . ... Môi trường sống đang là sự quan tâm mang tính toàn cầu. ... Khí hậu Trái Đất đang nóng dần lên một cách bất thường càng ngày càng khắc nghiệt ... de gop phan xay dung luc luong vu trang, xay dung nen quoc phong toan dan tren dia ...
 • Những phóng sự về chiến tranh Việt Nam, Hỏi đáp
  Hơn nữa tại miền Nam Việt Nam, những người cộng sản vừa không còn súng, .... Dưới sự chỉ huy chiến thuật của Đính, các lực lượng đặc nhiệm và cảnh sát ... “ Những vụ đảo chánh cũng tương tự như những quả trứng, nó phải bị vỡ thì gà ... tự. -Quân đội thực sự ủng hộ Diệm, vì họ không theo phe cách mạng mà còn tấn  ...
 • Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh, Hỏi đáp
  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dùng những khái niệm đạo đức . ... suất cao, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất nhằm tăng năng suất lao động. ... Phải nhớ rằng dân vừa lấy trước mồ hôi nước mắt để trả lương cho ta, ... nay chúng ta vừa mất những cán bộ cách mạng vừa từng vào sinh ra tử, chỉ ...