shipping mark la gi


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Tân Hiệp Phát và chiến dịch bảo vệ thương hiệu
    Ví dụ, tại thùng hương liệu cam, nhà sản xuất in hạn dùng 6-5-2007 nhưng bên dưới xuất ... sản xuất ghi rõ “shipping mark” (điểm vận chuyển hàng hóa đến ) Công ty Tân Hiệp Phát, địa chỉ ... Rồi cũng bất biết phải tin vào cái nữa đây !