set buff tlq vl2


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Những ai là thanh viên của Võ lâm 2 vào xem hàng
    Thứ 4 17 Tháng 3, 2010 12:03 am #163462 Có cái acc Võ lâm 2 khủng show hàng AE xem. TLQ 99 1,8 tỷ exp Set Tướng quần BT 96 khảm + 14 DHTT Dưới đây là đồ đạc của em nó. Ngoài ra đây còn là hình ảnh về MT và đồ đạc buff của em nó. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bán ACC TLQ NKN ...