quy định tiền ăn ca năm 2013 đối với 730000 đã có văn bản hướng dẫn


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • chi phí tiền ăn ca
    11 Tháng 2 2010 ... chi phí tiền ăn ca Em đọc trong TT130 nói là trước ăn ca không vượt quá lương cơ bản, bây giờ là 730.000 đ, phải ... chi phí mức ăn ca quy định đối với công ty TNHH một thành viên do ...... và tại THÔNG TƯ SỐ 62/2009/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH Hướng dẫn sửa đổi ...