quỹ tiền mặt trên sổ sách tồn nhiều thì xử lý ntn

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.