please update new proxy.swf (http: gkplugins.com download proxy.zip). if updated but not change, clear cache browser and try again sua loi

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.
  • Ko xem được video online thiếu proxy.swf ?
    Please update new proxy.swf (Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! .If[ update but not change ,clear cache browser and try again" Xin hỏi có phải đây là lỗi do trang phim bắt link . khi host mà họ up phim thay đổi 1 vài rõ hơn gì ..... loi gkplugins download proxy, may bao loi ko update duoc gkplugins download proxy.zip, ...