please type in the cd key displayed on the half life cd sase co nghia la gi


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Cách khắc phục và sửa lỗi thường gặp khi sử Window
    Sau đó nó 1 file reg trong đó tên Default: click chuột phải chọn Modify. ... cách Click chuột phải vào Control, chọn new KEY và đặt tên StorageDevicePolicies. .... window nhưng muốn xem phiên bản , Service Pack Windows mà mình dùng là gì ? ..... Đặt đĩa CD Windows XP vào ổ đĩa CDROM và khởi động máy tính .