phan tich bai ca dao sau co tay em trang nhu nga con mat em liec nhu la dao cau mieng cuoi nhu the hoa ngau

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.