phần chat trên facebook bị ngắt kết nối phải làm sao

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.