phân tích vẻ đẹp của cô gái trong câu ca dao thân em như tấm lụa đào phất phơ giữa chợ biết vào tay ai

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.