nop bhxh bhyt kpcd bhtn 31 5


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

 • Trích BHXH,BHYT.KPCD
  Khi yêu cầu trích BHYT,BHXH,KPCD theo quy định thì phải làm như thế ... cach tinh bhxh bhbhyt kpcđ, nop bhxh bhyt kpcd bhtn 31,5%, bai tap ...
 • Tỷ lệ trích theo lương mới nhất!
  Đã gửi: Chủ nhật 18 Tháng 9, 2011 5:40 pm ..... doanh nghiep phai trich bhyt, bhxh, bhtn, kpcđ cho nguoi lao dong bao nhieu phan tram nam 2014, cac khoan  ...
 • Cách định khoản đối với khỏan BH trích lại 2%?
  Khi đóng trước BHXH, BHYT cơ quan BH gửi lại 2% để doanh nghề chi tiêu, em bất biết cái ... Đã gửi: Thứ 7 31 Tháng 10, 2009 9:42 pm ... theo mình thì khi trích các khoản trích theo lương là: BHYT, BHXH, KPCĐ, BHTN thì doanh nghề sẽ định khoản như ... Ngày tham gia: Thứ 7 01 Tháng 8, 2009 5:17 pm
 • Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành ...
  2.1.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang: 53 ... Từ ngày: 01/10/2010 đến ngày 31/12/2010 ... tỷ lệ quy định của nhà nước: Tiền lương dùng để trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN và chi trả ... mẫu đã ban hành có đầy đủ chữ ký, nộp cùng với giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH.
 • Báo cáo Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh ...
  Đã gửi: Thứ 5 24 Tháng 10, 2013 11:55 pm ... thưởng ổn định, hàng tháng trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ để đảm bảo quyền ... 31/12/2009 31/12/2010
 • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty Cổ ...
  Các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp 5 1.2.1 ... Bảo hiểm thất nghiệp 10 1.3. ... Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương, BHXH, BHYTKPCĐ 10 .... Bút toán: Trích nộp BHXH, BHYT, KPCĐ tháng 1 năm 2011: .... Cột 1- 31: Ghi các ngày trong tháng (từ ngày 01 đến ngày cuối cùng trong tháng).
 • Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ...
  5 1.3.2- Giá thành sản phẩm xây lắp và các loại giá thành. 8 1.3.3. ... 31 2.2 Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất va tính giá thành sản .... Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ ... Không tính các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN trong chi phí này.
 • Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành ...
  2.1.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 48 ... 31/3 175. Tôn sản xuất biển báo không dùng hết 152 656.600 … ... (Ký, họ tên, đóng dấu) ... lương, tiền ăn ca, tiền phụ cấp… và các khoản trích theo lương như: BHYT, BHXH, BHTN, KPCĐ được trích theo tỷ lệ quy định.
 • Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành ...
  BHXH = 1.417.000 × 5% =70.850.000 đồng ... Bậc lương. Ngày trong tháng. Tổng 1 2 3 31 1. Nguyễn Mạnh Hùng ... Các khoản phải nộp theo quy định ... Lương các khoản khác. Cộng có TK 334. KPCĐ BHXH BHYT BHTN
 • Vấn đề lương bổng và đãi ngộ tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư ...
  Điểm mạnh, điểm yếu 31 ... Quỹ BHXH : ... [5] Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp được tính trên cơ sở tiền lương, tiền công của người lao động. ... Bảo hiểm y tế (BHYT) là khoản tiền được trích một tỷ lệ nhất định ... Kinh phí công đoàn (KPCĐ) là quỹ tài trợ cho hoạt động công đoàn ...