nop bao cao thue tre phat doanh nghiep


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

 • Thời hạn nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán đối với các ...
  Thời hạn nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán đối với các doanh nghiệp FDI là bao nhiêu ngày sau ngày 31/3? Vì đối với DN niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thời hạn áp dụng theo TT09 về công bố thông tin: Chậm nhất là 10 ngày, kết thúc thời hạn hoàn thành báo cáo tài chính năm. (10 ngày ...
 • Giải pháp tăng cường quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với ...
  Giải pháp tăng cường quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Download miễn phí ... Trong số 345 doanh nghiệp đã đưa vào quản lý, khoảng 80 % doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, số doanh nghiệp còn lại thì vẫn còn nhiều chưa có báo cáo ...
 • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ dạng đầy đủ (theo ...
  -Đơn vị kế toán trực thuộc nộp báo cáo tài chính năm cho đơn vị cấp trên theo thời hạn do cấp trên quy định. 10. Nơi nhận báo cáo tài chính: Đối tượng. Định kỳ . Nơi nhận báo cáo. Cơ quan tài chính. Cơ quan thuế (**) Cơ quan thống kê. DN cấp trên (***) Cơ quan. ĐKKD 1. Doanh nghiệp nhà nước
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và việc phân tích tình hình tài ...
  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp Download miễn phí Đề án MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 PHẦN I: CƠ SỞ LÝ ... nộp thuế thu nhập doamh nghiệp, tiền nộp phí bảo hiểm, bồi thường, các khoản khác theo hợp đồng bảo hiểm, tiền nộp phạt, bồi thường do doanh ...
 • Những giải pháp chủ yếu hoàn thiện quy trình kiểm toán thuế ...
  Những giải pháp chủ yếu hoàn thiện quy trình kiểm toán thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chinh do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế ... Kiểm tra số phát sinh Có: Đối chiếu số thuế đã được khấu trừ trong kỳ trên sổ kế toán với Phần III của báo cáo kết quả kinh doanh, đối chiếu với Biên ...
 • Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Dệt kim Đông ...
  Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Dệt kim Đông Xuân Hà Nội Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Dệt ... ngoài báo cáo thuế GTGT và báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn GTGT Công ty còn kê khai nộp báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính.
 • Thuế tài nguyên môi trường
  Đối tượng nộp thuế: Các tổ chức và cá nhân thuộc các thành phần kinh tế bao gồm: Công ty nhà nước, công ty TNHH, công ty cổ phần, HTX, DNTN, ... Trường hợp cơ quan thuế qua công tác kiểm tra, thanh tra phát hiện các số liệu trên tờ khai là không trung thực, không chính xác, cơ sở kinh doanh sẽ bị ...
 • Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp: Thực trạng và giải pháp ...
  Trong thực tế nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở nhiều tình huống khác nhau kế toán chưa tìm ra cách định khoản hợp lý và phù hợp với chế độ quy định nên khi lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế gặp rất nhiều khó khăn. Hệ thống kế toán Việt Nam trong nền kinh tế thị trường được thiết kế và phát triển với nhận thức ...
 • Bài giảng Kế toán thuế - Chương 3: Kế toán thuế tiêu thụ đặc ...
  thuế. - Số điện thoại, số Fax và địa chỉ E-mail của doanh nghiệp để cơ quan thuế có thể liên lạc khicần thiết. Nếu có sự thay đổi các thông tin trên, CSKD phải thực hiện đăng ký bổ sung với cơ quan thuếtheo ... thời hạn 60 ngày, kể từ ngày kết thúc năm cơ sở phải nộp báo cáo quyết toán thuế cho cơ quan
 • Thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng của các Doanh
  Thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng của các Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Download miễn phí Luận văn ... 3.2.9: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và cung cấp dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế để nâng cao tính tự giác và trách nhiệm của người nộp thuế.