nhưng câu ca dao tuc ngư danh ngôn nói vê bâm sinh di truyền ,môi trường, giao duc...

Đang nạp dữ liệu...