nguyen nhan thang loi y nghia lich su cua chien dich dien bien phu 1954

Đang nạp dữ liệu...
 • Cuộc kháng chiến chống thực dân pháp *1945-1954*
  Cuộc kháng chiến chống thực dân pháp *1945-1954* Các bạn hãy phân tích nguyên nhân thắng lợiý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp 1945 ... nguyen nhan thang loi, y nghia lich su cua chien dich dien bien phu 1954 , nhan ...
 • Vai trò của ĐCS đối với cách mạng Việt Nam?
  Chặng đường thứ hai và thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ (1945-1954) ..... Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.
 • Phân tích đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng ta?
  Xét về phương diện đó, với chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống lại hai ... của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời (gian) đại mới là tư tưởng quân sự Hồ Chí ... suốt và tầm nhìn xa, Đảng ta vừa đưa ra ba quyết định có ý nghĩa lịch sử. ... trọng đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi vĩ đại trên mặt trận Điện Biên Phủ.
 • So sánh chiến dịch Việt Bắc (1947) với chiến dịch biên giới VB ...
  So sánh chiến dịch Việt Bắc (1947) với chiến dịch biên giới VB (1950) ... giới VB (1950) về chủ trương, cách đánh, lực lượng, kết quả và ý nghĩa ..... cơ bản của hai chiến thắng điện biên phủ năm 1954 và chiến thắng điện .... phản công giành thắng lợi trên khắp các mặt trân quân sự và các mặt trận khác.
 • Vai trò của hậu phương miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ ...
  Đã gửi: Chủ nhật 02 Tháng 10, 2011 9:42 pm. Công dân điện tử Danh dự ..... quyết định nhất đưa đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống mĩ của nhân dân .... bac trong thoi ky 1954 - 1975 va gia tro cua mien bac doi voi thang loi cua su ..... tuyến miền Nam có ý nghĩa như thế nào với việc thống nhất đất nước lịch sử 9, ...
 • Các sự kiện lớn trong lịch sử Việt Nam
  Từ 40 - 43, khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Sau thắng lợi, Trưng Trắc lên ngôi vua, .... hội nghị Diên Hồng, hỏi ý kiến các bô lão xem nên "hòa" hay nên "đánh". ... Chiến thắng lịch sử gắn liền với cuộc đời và sự nghề của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. ... Lê Chiêu Thống vì quyền lợi cá nhân sang cầu viện nhà Mãn Thanh.
 • Vai trò của hậu phương miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu ...
  diễn đàn công nghệ ... Thắng lợi giành được ở mỗi miền là thắng lợi chung cho cách mạng hai ... viện lực lượng, vật chất cho miền Nam, ngay từ tháng 7 năm 1954, ... y tế, “Ba cải tiến” trong các cơ quan, “Ba đảm đang” trong phụ nữ, .... nó là biểu hiện sự liên minh chiến đấu tiêu biểu cho chủ nghĩa dân ...
 • Giáo án sử 12 - Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc ...
  Bản đồ giáo khoa điện tử về Chiến dịch Tây Nguyên (từ ngày 4/3 đến ngày ... Phiếu học tập (xem phần Phụ lục) và ảnh tư liệu liên quan ... Chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam và diễn biến của các chiến dịch ra sao? Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước ...
 • Sơ lược lịch sử đội TNTP Hồ Chí Minh
  Trước tình hình đó, Bác Hồ (lúc đó với tên là Nguyễn Tất Thành) vừa sớm có chí ... 3. ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyện thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh .... Các hoạt động, mốc son tiêu biểu của Đội giai đoạn 1945- 1954 .... Thắng lợi to lớn của nhân dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ vừa kết thúc ...
 • Đáp án, đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2015
  Hình đại diện của thành viên ... Gợi ý đáp án ... b)Nêu nguyên nhăn của sự phát triên đó ... muốn tìm hiểu chủ nghĩa Mac - Lc nin được truyền bá vào Việt Nam và các ... Sau nhừng thẳng lợi lớn về quân sự (chiến thẳng Việt Bấc - 1947, ... giới thu đông 1950ếẽ. đặc biệt là chiến dịch Điện Bicn Phu 1954), ...