nguoi mua duoc chiet khau thuong mai dinh khoan nhu the nao


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

 • chiết khấu định khoản như thế nào?
  Nguyên văn bởi mercury_8x tiện đây cho mình hỏi luônNghiệp vụ: mua 1 lô hàng trị giá 300 triệu, VAT 10% trả bằng tiên mặt, được hưởng chiết khấu thanh toán do trả sớm 2% thì mình định khoản thế nào vậy,giả sử đó là chiết khấu thương mại thì sao.
 • hạch toán chiết khấu thanh toán
  hạch toán chiết khấu thanh toán mọi người giúp mình với. cho mình hỏi nếu công ty tính thuế TGT theo phuơng pháp khấu trừ thì chiết khấu thanh toán tính theo giá vừa gồm thuế GTGT hay tính theo giá chưa ... Chiết khấu thương mại hay chiết khấu thanh toán, Hỏi ... chiết khấu định khoản như thế nào?
 • Đề án Bàn về chế độ kế toán chiết khấu thương mại, giảm giá ...
  Đề án Bàn về chế độ kế toán chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại Download miễn phí Đề án Bàn về chế độ kế toán chiết khấu ... Chỉ hạch toán vào tài khoản 521 khoản chiết khấu thương mại người mua được hưởng đã thực hiện trong kỳ theo đúng chính sách chiết khấu ...
 • Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ ...
  Download Đề tài Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Thương mại xi măng miễn phí. MỤC LỤC .... Do vậy, Công ty không được hưởng chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại hay giảm giá hàng mua như trường hợp các công ty thương mại khác. - Các chi phí phát sinh ...
 • Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong ...
  Khoản chiết khấu thương mại kết chuyển cuối kỳ. Kết chuyển doanh thu thuần vào tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh". Bên có: Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán. Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ.
 • Bài giảng Vas 14 - Doanh thu và thu nhập khác
  Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. ... người mua Không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa Đã thu hay sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Xác định ...
 • Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại ...
  Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Tân Phước Long Download miễn phí Khóa luận Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty ... 1.3.1 Chiết khấu thương mại: 20 .... (4): Khoản chiết khấu thanh toán cho người mua hàng được hưởng
 • Bài giảng Kế toán mua bán hàng hóa
  KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HÓA CHƯƠNG 7 NỘI DUNG Những vấn đề chung Quy trình hoạt động của DN thương mại Hệ thống quản lý hàng tồn kho ... cho người mua; DN không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hay quyền kiểm soát hàng hóa; Doanh thu được xác định ...
 • Biến phí và định phí
  Biến phí và định phí Các bạn ơi cho mình hỏi CPCĐ, CPBĐ thì bao gồm những khỏan nào??? Trả lời ... định phí: khấu hao TSCĐ, trước lương tháng, 1 phần chi phí dịch vụ mua ngoài (cước thuê bao điện thoại bàn, internet. ... Định phí là những khoản chi phí bất thể thay đổi được trong quá trình HĐSXKD.
 • Tiểu luận Các loại hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá
  Như vậy, theo điểm b khoản 2 Điều 8 Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu, tổ chức tín dụng chỉ trở thành chủ sở hữu hợp pháp đối với các giấy tờ có giá khi hết ... Chiết khấu thương phiếu là một hình thức tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại được thực hiện dưới hình thức khách hàng sẽ chuyển ...