ngồi trên hố xí đợi ngày mai thuộc bài thơ nào

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.