muốn kẻ được nhiều dòng nhỏ trong 1 trang worl

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.