mo file excel bi loi xls cannot be accessed the file may be corrupted lacated on a server that is not responding or ready only


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • file Excel bị lỗi không mở được
    file Excel bị lỗi không mở được Vậy là partition bị bệnh rồi! Cần phải check gấp! Cẩn thận coi ... khi mở file excel lên thì nó báo là : ."tenfile.xls cannot be accessed . the file may be read-only, or you may be trying to access a read-only location ,or, the server the document is store on may lot be responding"
  • Cách khắc phục và sửa lỗi thường gặp khi sử Window
    1 Tháng 2 2013 ... Chỉ cần sửa lại không dấu thì được. Lỗi 3: D:/ is not accessible. The file or directory corrupted and unreadale. Cách khắc phục: Bạn bị mất quyền truy xuất dữ liệu tại Ỗ D. Cách làm: 1.My computer -> trên tab chọn Tools -> Folder options -> View -> kéo xuống dưới kiếm dòng Use simple file sharing ...