mau so c4 08 kb giay nop tien vao tai khoan tt so 08 2013 tt btc ngay 10 01 2013 cua bo tai chinh


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

 • giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông tư 28/2011 TT-BTC
  28 Tháng 4 2011 ... cả nhà vừa có ai đi nộp thuế vào ngân sách nhà nước chưa. .... chi NSNN mau c2-12/ns tt so 08/2013-btc ngày 10/01/2013 cua bô tài chính, ..... mẫu số c4-08/kb giấy nộp tiền vào tài khoản tt so 8/2013/tt-btc ngay 10/1/2013 ...
 • mẫu biểu HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN Việt Nam 2014
  STT Mẫu sô Tên chứng từ Khổ giấy ... 2 C1-02/NS Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước A4 ... 33 C4-10/KB Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi A5 ... này Đã được đính chính theo thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 ... chi C4-02/KB ngày 10/01/2013 của BTC, tải giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân ...
 • Ghi giấy nộp tiền mẫu C1-02/NS ntn?, Trang 2 Hỏi đáp
  Cứ ghi như trong mấu của mình, cái nào không có thì không cần ghi, mẫu ... Em thấy chị chỉ dẫn bảo ghi số tài khoản và ngựa số thuế đó nhưng không chắc chắn lắm. ... mau giay nộp tiền số c4-08/kb tt số 08/2013/tt-btc ngày 10/1/2013, ... giấy nộp tiền vào ngân sách NN mẫu số c1-02/ns (TT số 08/2013/ ...
 • Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN
  Nếu phải thì mục mã số thuế - CMND, cơ quan thu: thì điền mã số thuế của cơ quan ... form mau dieu chinh khoan nop nsnn, hướng dẫn cách lập ghi giấy đề nghị điều ... sai lầm mẫu số C2-10/NS thông tư số 08-2013 ngày 10 tháng 1 năm 2013, .... nộp thuế ( TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính) mới ...