mau so c4 08 kb giay nop tien vao tai khoan tt so 08 2013 tt btc ngay 10 01 2013 cua bo tai chinh


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 759/QĐ-BTC đính chính thông tư ...
    Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 759/QĐ-BTC đính chính thông tư 08/2013/TT- BTC ngày 10/01/2013 Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH Về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ... Khổ giấy của mẫu chứng từ C4-08/KB , C4-09/KB đã in là khổ giấy A5, nay sửa thành khổ giấy A4. 3.