mau so c4 08 kb giay nop tien vao tai khoan ap dung ngay 10 1 index php


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • mẫu biểu HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN Việt Nam 2014
    31 C4-08/KB Bảng kê chứng từ thanh toán bù trừ trong hệ thống vế... A4 32 C4- 09/KB Giấy nộp tiền vào tài khoản A5 33 C4-10/KB Giấy rút tiền ...
  • Ghi giấy nộp tiền mẫu C1-02/NS ntn?, Trang 2 Hỏi đáp
    Người gửi, Nội dung ... Em thấy chị chỉ dẫn bảo ghi số tài khoản và ngựa số thuế đó nhưng không chắc chắn lắm. ... mau giay nộp tiền số c4-08/kb tt số 08/2013/tt- btc ngày 10/1/2013, cách ... giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu số c1-02/ ns ngay 10/1/2013, ..... Bạn không thể gửi tập tin đính kèm.
  • Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN
    Người gửi, Nội dung ... Nếu phải thì mục mã số thuế - CMND, cơ quan thu: thì điền mã số thuế của cơ quan thu ... cach ghi ma co quan quy ly thu tren giay nop tien NSNN cua CCT quan Binh Tan???, ..... chinh thu NSNN mau so C1-07/NS thong tu so 08/2013/TT-BTC ngay 10/1/2013, ..... Bạn không thể gửi tập tin đính kèm.