mau so c2 02 ns tt so 08 2013 tt btc ngay 10 01 2013

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.
 • Ghi giấy nộp tiền mẫu C1-02/NS ntn?
  Cái mục tài khoản tạm thu ấy là ghi tài khoản 741 và ngựa số thuế của .... Mãu kế toán c2 02NS theo thông tư số 08/TT -BTC ngày 10/01/2013, ...
 • giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông tư 28/2011 TT-BTC
  28 Tháng 4 2011 ... Ngày tham gia: Thứ 2 12 Tháng 10, 2009 2:37 am ... vào tờ " Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu số C1-02/NS" thì ở ngân hàng họ ..... 08/2013, mẫu số c2-02/nsthông tư số 08/2013/tt-btc ngày 10 tháng 01 năm 2013, ...
 • mẫu biểu HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN Việt Nam 2014
  STT Mẫu sô Tên chứng từ Khổ giấy 1- Chứng từ thu ... 10 C2-02/NS Giấy rút dự toán Ngân sách Nhà nước A4 11 C2-03/NS ... Các mẫu giấy này Đã được đính chính theo thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 các bạn ...
 • Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN
  Nếu phải thì mục mã số thuế - CMND, cơ quan thu: thì điền mã số thuế của cơ ..... mẫu số C2-02/NS nộp thuế ( TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ ...