mau so c1 02 ns theo tt so 08 2013 tt btc ngay 10 01 2013 cua bo tai chinh


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 759/QĐ-BTC đính chính thông tư ...
    Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 759/QĐ-BTC đính chính thông tư 08/2013/TT- BTC ngày 10/01/2013 Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH Về ... C4-02/NS, C4-09/NS, C6-01/NS, C6-02/NS, C6-03/NS, C7-16/NS bằng các mẫu chứng từ quy định tại Phụ lục “Chứng từ kế toán sửa đổi” kèm theo ...
  • Hướng dẫn Kê khai nộp Thuế Môn bài qua mạng năm 2014
    Hướng dẫn Kê khai nộp Thuế Môn bài qua mạng năm 2014 I - Tổng quan về thuế môn bài 1 - Để kê khai thuế môn bài đúng và chính xác nhất các bạn cần phải hiểu thuế môn ... Giấy nộp tiền vào NSNN theo mẫu số: C1-02/NS( theo TT08/2013 TT-BTC) ... Nộp tờ khai: Tại chi cục Thuế quản lý trực tiếp DN