mau so: c1 02 ns theo tt số 85 2011 tt btc ngay 17 6 tai lieu de bat dau khai thac internet


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông tư 28/2011 TT-BTC
    28 Tháng 4 2011 ... ... nhận. họ bảo phải khai vào mẫu mới theo thông tư 28.em tim mãi mà không thấy nhà mình ai có mẫu mới thì gửi cho e xin. thanks! .... giấy nộp ngân sách nhà nước Mẫu số 02/NSNN ( theo mẫu C1-02/NS tại Thông tư ...... Thông tư số 85/ 2011/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng ...
  • Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN
    Ngày tham gia: Thứ 7 17 Tháng 10, 2009 11:12 am ... Nếu phải thì mục mã số thuế - CMND, cơ quan thu: thì điền mã số thuế của cơ quan .... phieu dieu chinh so lieu ngan sach theo thong tu 08/2013 ngay 10/1/2013, bieu ... cách ghi Mẫu số C1-07/NS (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài ..... 6 user reviews .