mau quyet dinh trich lap quy khen thuong tu quy phuc loi


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

 • Về chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu
  Lợi nhuận để tính phải là lợi nhuận có thể được phân phối cho cổ đông, thế nhưng các công ty cổ phần thường trích 10% đến 15% lợi nhuận sau thuế để lập quỹ khen ... Tuy nhiên, về trích các quĩ khen thưởng, phúc lợi ở các công ty cổ phần không phải là bắt buộc, mà do Đại hội cổ đông quyết định.
 • Cải tiến quy chế trả lương của bộ phận văn phòng công ty xây lắp
  Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân kỹ thuật của công ty. - Phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công ty xây dựng định mức lao động, đơn giá tiền lương, lập kế hoạch quỹ tiền lương, trích nộp BHXH, kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng. - Thống kê và tổng hợp báo cáo ...
 • Hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số ...
  giá hối đoái trong giai đoạn đầu xây dựng cơ bản. Chênh lệch tỷ giá hối doái từ chuyển đổi báo cáo tài chính. Quỹ đầu phát triển. Quỹ dự phòng tài chính. Lợi nhuận chưa phân phối. Lợi nhuận năm trước. Lợi nhuận năm nay. Quỹ khen thưởng phúc lợi. Quỹ khen thưởng. Quỹ phúc lợi. SỐ HIỆU TK
 • Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu ...
  Download miễn phí Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu Minh Hằng. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1. PHẦN 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ... Thực hiện đúng các quy chế, nghiệp vụ quản lý tài sản, vốn, kế toán, đầu xây dựng cơ bản và các quy chế khác do Nhà nước quy định.
 • Lập báo cáo tài chính tại công ty Xây Dựng Đạt Duy
  Lập báo cáo tài chính tại công ty Xây Dựng Đạt Duy Download Chuyên đề Lập báo cáo tài chính tại công ty Xây Dựng Đạt Duy miễn phí MỤC LỤCLời cảm ơnLời mở đầuMục lụcCHƯƠNG INHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀLẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ...
 • Báo cáo Thực tập tại công ty Nông sản Thực phẩm Hà Tây ...
  TK 335 “Chi phí phải trả” - TK 334 “Phải trả công nhân viên” - TK 336 “Phải trả nội bộ” - TK 338 “Phải trả phải nộp khác” - TK 411 “Nguồn vốn kinh doanh” - TK 412 “ Chênh lệch do đánh giá lại tài sản” - TK 414 “Quỹ đầu phát triển” - TK 421 “Lợi nhuận chưa phân phối” - TK 431 “Quỹ khen thưởng phúc lợi
 • Báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại công ...
  Trích khấu hao TSCĐ hữu hình 8,01 tỷ đồng (2,98%), tăng chiếm dụng nhà cung cấp 2,24 tỷ đồng chiếm 0,83%, lợi thế thương mại của công ty nâng cao tạo giá trị 2,47 tỷđồng (0,91%), chiếm dụng khác của công ty là 3,12 tỷđồng đạt 1,16%, từ quỹ đầu phát triển 3,29 tỷ đạt 1,22%, quỹ khen thưởng phúc ...
 • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Nhà Máy ...
  Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Nhà Máy Chế Biến Tinh Bột Sắn Download miễn phí Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích ... Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay. ... Cuối quý,cuối năm số tiền thưởng phải trả từ quỹ khen thưởng
 • Hạch toỏn nguyờn vật liệu tại cụng ty lắp mỏy và xõy dựng số ...
  Hạch toỏn nguyờn vật liệu tại cụng ty lắp mỏy và xõy dựng số 5 Download miễn phí Đề tài Hạch toỏn nguyờn vật liệu tại cụng ty lắp mỏy và xõy dựng số 5 Lời ... Quỹ đầu phỏt triển. Quỹ dự phũng tài chớnh. Lợi nhuận chưa phõn phối. Lợi nhuận năm trước. Lợi nhuận năm nay. Quỹ khen thưởng phỳc lợi
 • Chuyên đề Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ...
  Để tiến hành hạch toán tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp bảo hểim xã hội… kế toán trong các doanh nghiệp phải sử dụng đầy đủ các chứng từ kế toán quy định theo quyết định số 1141 - QĐ/CĐKINH Tế ngày 01/01/1995 của Bộ tài chính, các chứng từ kế toán bao gồm: + Bảng chấm công (mẫu số 01 - LĐTL)