mau phieu xuat kho theo quyet dinh 48 hay 15


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

 • Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản ...
  Khi vật liệu mua về nhập kho thì kế toán sẽ ghi phiếu nhập kho (Biểu số 03) và khi xuất dùng cho sản xuất thì sẽ lập phiếu xuất kho (Biểu số 04). BIỂU SỐ 03 Mẫu số 01 – VT CÔNG TY TNHH MINH TRÍ ( Ban hành theo QĐ số: 48/2006/ – BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU NHẬP KHO
 • Xin mẫu : Biên bản thanh lý tài sản cố định
  Xin mẫu : Biên bản thanh lý tài sản cố định bạn tìm đọc sách chế độ kế tóan theo QĐ48/2006/-BTC ngày 14/09/2006 hay QĐ15 cũng có sẽ có mẫu chi ... xem lại vừa có phiếu xuất chưa?nếu có phiếu xuất rồi mà vẫn còn trong kho thì vẫn được phân bổ chi phí bt(đó là 1 cách để giảm thuế của DN). còn ...
 • Hoàn thiện Kế toán bán hàng tại Chi nhánh Công ty cổ phần ...
  Mẫu số S03b-DNN (Ban hành theo QĐ số 15/2006QĐ-BTC Ngày 20/3/2006 của Bộ Trưởng BTC) SỐ CÁI TÀI KHOẢN TK: 511 – Doanh thu bán hàng .... Mặt hai lỗ. R21 Hộp 50 50 1.546.160 77.308.000. Cộng 339.724.000. Xuất ngày 14 tháng 12 năm 2009. Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế ...
 • Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần tư vấn ...
  Căn cứ vào số lượng vật tư yêu cầu tính toán theo định mức sử dụng của cán bộ kỹ thuật, phòng kế hoạch - kỹ thuật vật tư lập phiếu xuất kho gồm 2 liên. Người lĩnh vật tư mang 2 liên phiếu vật tư đến kho để xin lĩnh vật tư. Thủ kho căn cứ vào quyết định của đội trưởng và theo tiến độ thi công để xuất vật ...
 • Phần mềm kế toán KTVN 12/2010 + Cr-ack cho dân kế toán (Tránh ...
  9 Tháng Bảy 2013 ... Quỹ khen thưởng, phúc lợi > được tính từ Dư Có TK 431 hay 353. Lý do : theo thông tư 244/2009/TT-BTC thì TK 353 chỉ sửa đổi tại bảng CĐKT của QĐ 15 chứ không nhắc tới CĐKT của QĐ 48, nhưng vì có người dùng muốn áp dụng cho QĐ 48, nên chương trình tính cho cả 2 phương án. Nhập liệu phát ...
 • Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại khách ...
  Sau khi các chứng từ đã được phê duyệt, kế toán thanh toán có nhiệm vụ lập chứng từ theo biểu mẫu của Bộ Tài Chính quy định để viết phiếu thu-chi, hay thu tiền những người có liên quan trên chứng từ. Đặc điểm hình thức kế toán áp dụng. Khách sạn RiverView áp dụng niên độ kế toán theo năm tài ...
 • Giải pháp hoàn thiện việc lập và luân chuyển chứng từ kế ...
  Giải pháp hoàn thiện việc lập và luân chuyển chứng từ kế toán thanh toán hàng hóa xuất nhập khẩu tại các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh Download Đề tài ... 1.1.5.1 Phân loại theo tính chất pháp lý của chứng từ:.4 .... (4) Phiếu nhập kho nguyên liệu (Mẫu số 06-VT; số 1141/TC/CĐKT ngày
 • Các thủ tục phải làm với công ty mới thành lập.
  (QĐ 15 hay 48) - Hình thức kế toán áp dụng: ..... - Phương pháp kế toán hàng tồn kho: ..... - Phương pháp khấu hao tài sản cố định đang áp dụng: . ... Giấy giới thiệu kèm công văn đề nghị được mua hóa đơn do người đứng đầu tổ chức ký ( theo mẫu số của Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30.12.2002 ...
 • Kế toán nguyên vật liệu công cụ công cụ tại Công ty TNHH ...
  Vật liệu sử dụng không hết hay phế liệu thu hồi nhập kho. Do đánh giá lại tài sản , vật tư. Trong định mức. Ngoài định mức. Kiểm kê thừa * Các trường hợp tăng khác: 6.2.2. Kế toán xuất vật liệu 6.2.2.1. Thủ tục và chứng từ xuất kho vật liệu: Theo chế độ hiện hành chứng từ xuất kho gồm có: - Phiếu xuất kho ...
 • Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Dệt kim Đông ...
  Sau đây là danh mục một số chứng từ kế toán mà doanh nghiệp áp dụng theo chế độ ban hành theo quyết định số 15/2006/- BTC ngày 20/03/2006 và ... Bảng kê trích nộp các khoản theo lương 10- LĐTL x 05. Bảng phân bổ tiền lương và BHXH 11- LĐTL x. II. Hàng tồn kho x 06. Phiếu nhập kho 01- VT