mau giay nop tien kho bac c4 08 kb theo thong tu 08 2013 ngay 01 01 2013

Đang nạp dữ liệu...
 • giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông tư 28/2011 TT-BTC
  28 Tháng 4 2011 ... giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông tư 28/2011 TT-BTC ... khoan mau so c4-08/KB theo TT so 08/2013/TT-BTC ngay 10/01/2013 cua ..... tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng ...
 • mẫu biểu HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN Việt Nam 2014
  2 C1-02/NS Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước A4 3 C1-03/NS ... 31 C4-08/ KB Bảng kê chứng từ thanh toán bù trừ trong hệ thống vế... A4 ... 48 C6-13/KB Bảng kê thanh toán lãi tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước A4 ... Các mẫu giấy này Đã được đính chính theo thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013
 • Ghi giấy nộp tiền mẫu C1-02/NS ntn?
  Trích: Nguyên văn bởi thaicongtu Ghi mẫu như thế này này ! ... 08/TT -BTC ngày 10/01/2013, giay nop tien vao kho bac theo thong tu 08/2013, ...
 • Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN
  Trong giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN, có mục thông tin đề nghị điều chỉnh ở phần người đề nghị điều chỉnh có phải là tên đơn vị nộp thuế ko? ... Liên quan: cách điền vào mẫu c1-07/ns, cách ghi trên mẫu c1-07/ns, giay de nghi dieu .... điều chỉnh thu nsnn (ban hành kèm theo thông tư số 08/2013/tt-btc ngày 10/01/ 2013), ...