mau giay nop tien kho bac c4 08 kb theo thong tu 08 2013 ngay 01 01 2013


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 759/QĐ-BTC đính chính thông tư ...
    Về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 ... Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) ... Khổ giấy của mẫu chứng từ C4-08/KB, C4-09/KB đã in là khổ giấy A5, nay sửa thành khổ giấy A4. 3. ... giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông tư 28/2011 TT-BTC.