mau c4 08 kb theo tt08 2013 tt btc ngày 10 01 2013


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 759/QĐ-BTC đính chính thông tư ...
    Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 759/QĐ-BTC đính chính thông tư 08/2013/TT- BTC ngày 10/01/2013 Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2013 QUYẾT ... C4-09/NS, C6-01/NS, C6-02/NS, C6-03/NS, C7-16/NS bằng các mẫu chứng từ quy định tại Phụ lục “Chứng từ kế toán sửa đổi” kèm theo Quyết định này. 2.2.