mau bien ban ban giao hoa don gtgt


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

 • Mẫu HĐ in hóa đơn GTGT, BB thanh lý HĐ, BB bàn giao
  Thứ 2 01 Tháng 8, 2011 3:10 pm #318189. Mình thấy sắp đến ngày áp dụng về chuyện DN tự in HĐ theo NĐ 51 rồi, chắc trong diễn đàn có nhiều bạn thắc mắc không hiểu làm HĐ với nhà in thế nào... mình xin sẻ chia với tất cả người mẫu Hợp đồng đặt in, biên bản thanh lý và biên bản bàn giao Hóa đơn ...
 • Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty vận tải ...
  Tại Công ty vận tải hàng hoá đường sắt thì TSCĐ của công ty có thể giảm do điều chuyển cho đơn vị khác, nhượng bán, thanh lý, tuỳ theo từng trường .... Hoá đơn GTGT .Biên bản bàn giao TSCĐ .Biên bản nghiệm thu TSCĐ .Biên bản thanh lý hợp đồng .Thẻ TSCĐ Ví dụ thẻ tài sản cố định của công ty :
 • Báo cáo thực tập ở Công ty Cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội
  BCTC gồm: Bảng CĐKT; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bản thuyết minh BCTC, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 3. Tổ chức công tác kế toán .... Kế toán trong Công ty dựa vào các hợp đồng kinh tế, hoá đơn GTGT mua TSCĐHH, biên bản bàn giao và chạy thử… để kế toán chi tiết TSCĐHH. Ví dụ: Ngày ...
 • Tình hình hoạt động của Công ty TNHH Thương mại và Dịch ...
  Người bán hàng (Ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) Căn cứ vào hoá đơn GTGT kế toán lập biên bản giao nhận TSCĐ. BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ ... Kế toán trưởng (Ký) Đơn vị: Công ty TNHH Thép Việt Mẫu số: 02 - TSCĐ Ban hành theo QĐ1141/TC/QĐ/CĐKT Ngày 01/11.1995 của Bộ Tài chính
 • Bài giảng Kế toán thuế
  định số chênh lệch về thuế GTGT được khấu trừ do phân bổ lại theo mẫu số 02C /GTGT- Bảng ... hoàn thành bàn giao thì căn cứ vào các biên bản nghiệm thu, biên bản tạm tính khối lượng công trình hoàn ... thúc công trình hoàn thành bàn giao, CSKD lập hoá đơn giao cho người mua theo quy định và kê
 • Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính ...
  xin lĩnh vật tư có xác nhận của kỹ thuật viên, sau khi xem xét Công ty quyết định xuất kho vật tư sẽ lập “Phiế xuất kho” theo mẫu sau: .... Căn cứ vào các chứng từ gốc: Hoá đơn GTGT, Phiếu xuất kho, Biên bản giao nhận vật tư, Bảng kê vật tư sử dụng do nhân viên kế toán ở các đội gửi lên, kế toán nhập dữ ...
 • Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích ...
  Ÿ Chứng từ về TSCĐ: Biên bản giao nhận TSCĐ, biên bản thanh lý TSCĐ, biên bản kiểm kê TSCĐ, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ, biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành. Ÿ Chứng từ mua bán hàng: Hóa đơn GTGT mua hàng, hóa đơn GTGT bán hàng. Những chứng từ trên được công ...
 • Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình với việc nâng cao ...
  Hai bên cùng nhau nhất trí kí biên bản bàn giao thiết bị như sau: 1. Tên hàng: Máy toàn đạc điện tử - Số lượng: 01 chiếc - Hiệu: GTS 105N - Năm sản xuất: 2008 - Nước sản xuất: Nhật Bản 2. Giấy tờ kèm theo: - Giấy chứng nhận hải quan - Hợp đồng mua bán - Hồ sơ lý lịch của máy - Hóa đơn GTGT bản ...
 • Hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty cổ ...
  Chứng từ sử dụng: hoá đơn mua hàng, hoá đơn GTGT, Phiếu nhập kho, Biên bản kiểm nghiệm vật tư. Phiếu nhập ... HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 2: Giao cho khách hàng. Ngày 19 tháng 02 năm 2009. Mẫu số 01: GTKT – 3LL GH/ 2008B 0067984. Đơn vị bán hàng: C.TY TNHH SX VÀ TM HƯNG HÀ
 • Kế toán nguyên, vật liệu tại Công ty Cổ phần Nhựa Y tế ...
  HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 2: giao cho khách hàng. Ngày 04 tháng 12 năm 2008. Mẫu 01(GTKT – 3LL) PH/2008B Số 0055015. Đơn vị bán hàng:. ... Khi vật tư về đến đơn vị, KCS và phòng kinh doanh tiến hành kiểm tra chất lượng và số lượng vật tư mua về theo hóa đơn và lập biên bản kiểm ...