mẫu số: c1 02 ns theo tt số 85 2011 tt btc ngày 17 06 2011 của btc

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.
  • giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông tư 28/2011 TT-BTC
    28 Tháng 4 2011 ... Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính ... Bên mình ngày 29/7/2011 cũng làm giấy nộp tiền mẫu đó ra ngân ...
  • Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN
    Đã gửi: Thứ 3 06 Tháng 9, 2011 3:49 am ... Ngày tham gia: Thứ 7 17 Tháng 10, 2009 11:12 am ... Nếu phải thì mục mã số thuế - CMND, cơ quan thu: thì điền mã số thuế của cơ quan thu hay của doanh nghiệp. .... nhat, cách ghi Mẫu số C1-07/ NS (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính), ..... hellangel_85  ...