mẫu số: c1 02 ns theo tt số 85 2011 tt btc ngày 17 06 2011 của btc


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông tư 28/2011 TT-BTC
    28 Tháng 4 2011 ... Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính ... Bên mình ngày 29/7/2011 cũng làm giấy nộp tiền mẫu đó ra ngân ...
  • Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN
    Đã gửi: Thứ 3 06 Tháng 9, 2011 3:49 am ... Ngày tham gia: Thứ 7 17 Tháng 10, 2009 11:12 am ... Nếu phải thì mục mã số thuế - CMND, cơ quan thu: thì điền mã số thuế của cơ quan thu hay của doanh nghiệp. .... nhat, cách ghi Mẫu số C1-07/ NS (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính), ..... hellangel_85  ...