mẫu số c2 03 ns theo thông tư số 08 2013


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 759/QĐ-BTC đính chính thông tư ...
    Về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 ... Đính chính các mẫu chứng từ C1-01/NS, C1-02/NS, C1-03/NS, C1-04/NS, C1-05/NS, C1-06/ NS, C1-07/NS, C1-08/NS, C2-01a/NS, C2-02/NS, ... các mẫu chứng từ quy định tại Phụ lục “Chứng từ kế toán sửa đổi” kèm theo Quyết định này.