mẫu số 14 tncn (bảng kê sử dụng biên lai thuế, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập).

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.