mẫu số 14 tncn (bảng kê sử dụng biên lai thuế, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập).


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • chứng từ khấu trừ thuế TNCN - Ket-noi.com
    Mẫu số 14/TNCN (bảng kê sử dụng biên lai thuế, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập).Ðối với người lao động tự do, quy định trước đây (theo ...
  • Thông tin Văn bản ban hành năm 2011!
    20 Tháng Chín 2011 ... Lưu ý khi sử dụng ... Xuất nhập khẩu giấy và bột giấy tại VINAPACO: Thực trạng và giải . .... non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 ... dung, tài chính Dự án Khuyến nông Trung ương thực hiện từ năm 2011. ..... hành Công văn 5239/TCT-TNCN về chuyện thuế thu nhập cá nhân ...