mẫu đăng ký khấu hao tscđ năm 2013


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

 • Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Điện lực Nghệ An
  + Đăng ký nhu cầu sử dụng điện năm 2008 của các khách hàng lớn như: Khu công nghiệp Bắc Vinh, Nam Cấm, Cửa Lò, Hoàng Mai, Phủ Quỳ đăng ký 70 ... Lực Việt Nam, Giá thành sản xuất kinh doanh điện do nhiều yếu tố cấu thành, bao gồm: Tiền lương và BHXH, bữa ăn công nhân, khấu hao TSCĐ, ...
 • GAMA.SMB 2014 - Phần mềm kế toán chuyên nghiệp
  Màn hình nhập phiếu chi. Màn hình phiếu chi qua ngân hàng. In phiếu chi, UNC In sổ quỹ tiền mặt. Quản lý tài sản cố định. Chức năng “Tài sản cố định” phần mềm kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB, gồm có các chức năng: Quản lý tài sản cố định (danh mục, theo dõi khấu hao)Quản lý công cụ dụng dụ ...
 • Hoàn thiện công tác kế toán tại chi nhánh công ty cổ phần ...
  PXK mẫu 02 - VT. - Bảng thanh toán lương. - Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ. - Sổ cái. - Chứng từ ghi sổ . - Bảng phân bổ tiền lương và BHXH. 2.2. Thực trạng công tác về ... Công ty là đơn vị đăng ký sản xuất, thu mua chế biến các sản phẩm nông lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Nhưng hiện nay công ...
 • Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản ...
  + Kế toán TSCĐ chuyên theo dõi tình hình tăng giảm TSCĐ và tính trích khấu hao cho từng đối tượng kiêm cả nghiệp vụ về quỹ tiền mặt. ... sổ và hiện nay Công ty đang áp dụng chế độ kế toán theo quyết định số 1864/1998/QĐ-BTC ban hành ngày 16/12/1998, trong những năm qua Công ty đã nghiên cứu ...
 • Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH Quế Phương
  Kế toán khấu hao TSCĐ 31 ... Hoà nhập với xu hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, công ty TNHH Quế Phương đã có những bước phát triển không ngừngđạt được ... Hiện nay, tổng nguồn vốn kinh doanh của công ty đã lên tới 3 tỷ VNĐ cơ cấu tổ chức của công ty đã có sự thay đổi đáng kể :
 • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương của ...
  Tính toán phân bổ chính xác khấu hao TSCĐ vào chi phí theo đúng chế độ nhà nước quy định. ... thống sổ sách kế toán theo dõi chi tiết mang tính chất dăng ký chứng từ phát sinh và thống kê theo đúng quy định của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam và Công ty xăng dầu Nghệ Tĩnh. Các cửa hàng có nhiệm ...
 • Hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số ...
  Hạch toán tài sản cố định 28 1.1. Sơ đồ trình tự ghi ... Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé: ... Chi phí khấu hao tài sản cố đinh. Thuê, phí và lệ phí. Chi phí dự phòng. Chi phí dịch vụ mua ngoài. Chi phí bằng tiền khác. Loại TK 7. Thu nhập khác. Thu nhập ...
 • Hoàn thiện hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu ...
  Hoàn thiện hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Xây dựng 472 – Tổng công ty xây dựng Trường Sơn Download ... Chứng từ kế toán: Sổ chi tiết TSCĐ, bảng theo dõi TSCĐ, bảng tính khấu hao TSCĐ, hoá đơn thuế GTGT, biên bản giao nhận TSCĐ…
 • Phần mềm kế toán KTVN 12/2010 + Cr-ack cho dân kế toán (Tránh ...
  9 Tháng Bảy 2013 ... Điều chỉnh Sổ Nhật Chung, phần Mẫu tổng hợp : sắp xếp theo thứ tự đã nhập liệu chứ không sắp xếp lại theo mã TK từ nhỏ đến lớn. .... chịu khó làm thêm bằng phần mềm HTKK 3.0 vậy... mà căn bản phần mềm này mình cũng làm trên excel nhiều như: Lương, KH TSCĐ,... thì phần KK thuế có đáng là ...
 • Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH Hoàng Thái
  1.3.4.1 Tài sản cố định . .13 ... Thu nhập khác 811. Chi phí khác 911. Xác định kết quả kinh doanh 1.5.5 Kế toán hàng tồn kho. Công ty TNHH Hoàng Thái đang áp dụng phương pháp " kiểm kê đinh kỳ" để hạch toán hàng .... Đơn vị: Công ty TNHH Hoàng Thái CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM