loi fail to connect the device in main connection

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.
  • Cách khắc phục và sửa lỗi thường gặp khi sử Window
    Bài Tổng hợp cách khắc phục các lỗi hay gặp khi dùng window 7, 8, XP ..... Khi bạn vào Properties của chức năng Network Connection , khi đó bạn nhận .... Lỗi 55: Khi mở Add or Remove Programs thông báo lổi Value creation failed at line 410 ... One of the filter drivers installed for this device is invalid hay The Found New ...
  • vài lỗi thường gặp với usb 3G
    Nếu máy tính có thông báo “Usb device not Recognized” thì có thể vấn đề ... Nhận thiết bị nhưng không kết nối được (Một vài lỗi: Error 619…) ... Đối với TBTS phải đăng ký thêm gói Fast connect tại cửa hàng của mobiphone. .... Chọn thẻ Connection nơi cửa sổ vừa mở, bạn nhắp nút Advanced và gõ vào ...
  • Red Alert2.Game cold!!!
    Command & Conquer: Red Alert 2 may fail to start if there is a 16 bit CD-ROM ... For example, if you are connecting over a modem, the best setting for ... to disable your primary card in Windows device manager and reboot. ... connectivity issues, loi ra2 reconnect error, Lỗi please insert locate cd rom trong khoi dong red alert ...