loi error 0x80040154 la gi

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.
  • IDM BỊ LỖI ERORR 0x80040154
    IDM BỊ LỖI ERORR 0x80040154 Tôi dùng bản ghost win7 sp1, cài đặt bản ... la loi gi, idm báo lổi error 0x80040154, loi error 0x80040154 la gi, ...