lam cach nao de xoa bo khung vien trong microsoft word document

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.