lỗi warning your flash player maybe out of date tren dien thoai


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Cách khắc phục và sửa lỗi thường gặp khi sử Window
    1 Tháng 2 2013 ... Một số lỗi phần mềm hay hệ thống thường gặp trên windows ... +Do game đổi resolution khi bạn chơi, sau khi thoát ra nó không trả lại ... Bây giờ khi bạn tắt thì nó không có icon đó nữa mà chỉ có icon 3 tam giác diễn tả đang download. .... vào update root certificatificate rùi next cài vô , xong cài Adobe Flash ...